Công văn của Bộ VHTTDL về việc quản lý hoạt động kayak trên Vịnh Hạ Long

Cập nhật:
Lượt xem: 1.701

– Ngày 11/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 1449/BVHTTDL-TCDL gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quản lý hoạt động kayak trên Vịnh Hạ Long.

Xem chi tiết văn bản