Lồng ghép triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch với Nụ cười Hạ Long

Cập nhật:
Lượt xem: 835

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo hướng lồng ghép với Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

Văn bản nêu rõ, UBND tỉnh đã nhận được Văn bản số 1354/BVHTTDL-TCDL, ngày 4-4-2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai áp dụng Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh và các doanh nghiệp du lịch phổ biến rộng rãi, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, du khách, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh về Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo hướng lồng ghép với việc thực hiện Quyết định số 3147/QĐ-UBND, ngày 20-10-2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 7494/KH-UBND về việc thực hiện Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh tổ chức hội nghị phổ biến nội dung của Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Sở Du lịch là cơ quan thường trực, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các Bộ quy tắc trên địa bàn tỉnh; là đầu mối phối hợp với Tổng Cục Du lịch trong việc triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch.

Trước đó, ngày 2/3/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Đây là lần đầu tiên ngành VHTTDL ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch trên quy mô cả nước.

Nội dung của bộ quy tắc gồm 2 Chương, bao gồm: Quy định chung; Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử. Trong đó, nội dung Bộ quy tắc ứng xử quy định những điều cần làm của từng đối tượng tham gia vào hoạt động du lịch như: khách du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; doanh nghiệp du lịch; hướng dẫn viên du lịch; cơ sở lưu trú du lịch; phương tiện vận chuyển khách du lịch; điểm mua sắm phục vụ khách du lịch; điểm tham quan, du lịch; cộng đồng dân cư.

Nguồn: : Báo Tổ quốc