Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Cập nhật:
Lượt xem: 1.204

– Ngày 03/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030.

Khách du lịch đến với Cao nguyên Mộc Châu

Quy hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa Quyết định 2050/QĐ-TTG ngày 12/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Mục tiêu chung đặt ra là xây dựng và phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành một trong những động lực phát triển du lịch vùng Trung du miền núi Bắc bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Cụ thể quy hoạch xây dựng nhằm phát huy các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa dân tộc, bản sắc địa phương đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc bộ cũng như cả nước; định hướng tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ cho Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; làm cơ sở pháp lý xây dựng và kiểm soát phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu theo quy hoạch, tạo điều kiện khai thác các bước dự án và đầu tư xây dựng tiếp theo.

Theo định hướng, phạm vi nghiên cứu quy hoạch xây dựng trung tâm du lịch trọng điểm gồm 3 khu: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu, trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu, trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu với quy mô khoảng 1.500 ha.

Quy hoạch được xây dựng cần thực hiện một số yêu cầu gồm: Đánh giá được hiện trạng và các dự án; Phân tích mối quan hệ liên kết vùng; Dự báo phát triển và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Định hướng phát triển không gian; Quy hoạch sử dụng đất; Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường; Đánh giá môi trường chiến lược; Thiết kế đô thị; Lập quy định quản lý xây dựng khu du lịch theo quy hoạch và đề xuất các quy chế kiểm soát phát triển khu du lịch; Đề xuất cơ chế chính sách đặc thù phát triển khu du lịch…

Hương Lê