Thông báo mức giá dịch vụ đối với hành khách qua cảng tàu Tuần Châu

Cập nhật:
Lượt xem: 2.480

– Ngày 03/5/2017, Sở Du lịch Quảng Ninh có văn bản số 624/SDL-QLLH gửi các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh về việc thông báo mức giá dịch vụ đối với hành khách qua cảng tàu Tuần Châu.

Xem chi tiết văn bản