TCDL làm việc với Sở VHTTDL Bắc Kạn về công tác quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành

Cập nhật:
Lượt xem: 1.132

- Chiều ngày 15/5/2017, đoàn kiểm tra của Tổng cục Du lịch do Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành Phạm Lê Thảo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở VHTTDL Bắc Kạn về công tác quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch và quản lý điểm đến trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên của Sở VHTTDL Bắc Kạn và nghe báo cáo của Sở về công tác cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch, quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành, quản lý khu điểm du lịch và hoạt động hướng dẫn trong thời gian qua, hai bên đã thống nhất các nội dung sau:

Về việc công khai thủ tục hành chính và cập nhật thông tin quản lý hướng dẫn viên: Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn đã công khai đầy đủ thủ tục hành chính cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên tại trụ sở làm việc và trên cổng thông tin của Sở (http://sovhttdl.backan.gov.vn); thường xuyên cập nhật thông tin của hướng dẫn viên lên trang web quản lý hướng dẫn viên (www.huongdanvien.vn) để phục vụ công tác cấp thẻ và quản lý hướng dẫn viên.

Về việc cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch: Tính đến tháng 5/2017, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn đã cấp, đổi 07 thẻ hướng dẫn viên du lịch (HDVDL), trong đó có 5 thẻ HDVDL nội địa và 2 thẻ HDVDL quốc tế.

Về hoạt động kinh doanh lữ hành: Hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 2 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và chưa có doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Các doanh nghiệp mới chỉ thực hiện việc gửi thông báo đến Sở VHTTDL về thời điểm bắt đầu hoạt động mà chưa thực hiện việc báo cáo hoạt động định kỳ cho Sở theo quy định.

Về hoạt động quản lý khu, điểm du lịch: Tỉnh đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của khách du lịch nhằm xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo lợi ích và an toàn cho khách du lịch. Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn đã phổ biến Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến tới các cá nhân và đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch do Bộ VHTTDL ban hành, thời gian tới Sở VHTTDL Bắc Kạn sẽ xây dựng các nội dung hướng dẫn cụ thể, phù hợp với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh để triển khai tới các đối tượng có liên quan.

Tại buổi làm việc, bà Phạm Lê Thảo đã đề nghị Sở VHTTDL Bắc Kạn khi phát hiện các trường hợp sử dụng giấy tờ giả để xin cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cần thông báo cho các cơ quan liên quan, báo cáo Tổng cục Du lịch và đăng tải thông tin trên trang www.huongdanvien.vn.

Đối với công tác quản lý lữ hành, đề nghị tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình và hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện kinh doanh lữ hành trong quá trình hoạt động. Đồng thời tiếp tục tăng cường nghiệp vụ quản lý cho cán bộ trong công tác thẩm định hồ sơ cấp, đổi thẻ hướng dẫn du lịch, quản lý hoạt động hướng dẫn; tiếp nhận thông báo của các doanh nghiệp lữ hành nội địa, quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn, quản lý khu điểm du lịch.

Về các kiến nghị của Sở VHTTDL Bắc Kạn liên quan tới việc quy hoạch khu du lịch quốc gia Ba Bể và triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Lãnh đạo Bộ VHTTDL xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

TITC