Triển lãm ảnh Khám phá Việt Nam tại Lào Cai

Cập nhật:
Lượt xem: 862

Ngày 12/5, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1906/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm ảnh “Khám phá Việt Nam” tại Lào Cai.

(Ảnh minh họa: Vietnamese Food) 

Theo Quyết định này, Bộ VHTTDL đã  giao  cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và các đơn vị có liên quan tổ chức triển lãm ảnh “Khám phá Việt Nam” tại Lào Cai.

Quyết định nêu rõ, kinh phí tổ chức triển lãm này lấy từ nguồn kinh phí do Bộ VHTTDL cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2017.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nguồn: : Báo Tổ quốc