Khách quốc tế đến Hà Nội tăng trưởng ấn tượng

Cập nhật:
Lượt xem: 1.339

Tin từ Sở Du lịch Hà Nội, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2.332.506 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng của du lịch thủ đô.

Dự kiến 6 tháng đầu năm 2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 11.850.888 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước 

Cụ thể, dự kiến tháng 6/2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2.191.000 lượt khách, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 280.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ; khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 200.000 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ. Khách du lịch nội địa tại Hà Nội ước đạt 1.911.000 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.059 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng theo Sở Du lịch Hà Nội, dự kiến 6 tháng đầu năm 2017, khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 11.850.888 lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2.332.506 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 1.666.076 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa ước đạt 9.518.382 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35.262 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Hà Nội đặt mục tiêu năm 2017, thu hút 23,61 triệu lượt khách du lịch, tăng 8% so năm 2016, trong đó, khách quốc tế đạt 4,3 triệu lượt, tăng 6% so năm 2016; hơn 19,3 triệu lượt khách nội địa, tăng 8,4%. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, tin rằng ngành công nghiệp không khói Thủ đô sẽ sớm đạt mục tiêu đã đề ra.

Nguồn: : Báo Tổ quốc