TP. Sầm Sơn: Thực hiện các giải pháp để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật:
Lượt xem: 1.227

Thực hiện Nghị quyết số 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, UBND TP. Sầm Sơn đã và đang triển khai nhiều giải pháp đột phá để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

 
Trong đó, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường, thương hiệu và sức hút của du lịch Sầm Sơn. Cơ cấu lại ngành du lịch đảm bảo chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch, tham mưu đề xuất với tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ đối với các nhà đầu tư đăng ký kinh doanh các dự án du lịch có quy mô lớn, tạo điều kiện về mặt thủ tục hành chính và các điều kiện khác để thu hút đầu tư. Quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở kỹ thuật ngành du lịch, liên kết các tour,  tuyến du lịch trong tỉnh. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, tay nghề, văn hóa giao tiếp ứng xử cho người lao động. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch.

TP Sầm Sơn phấn đấu đến năm 2020 đón được 5 triệu lượt khách, trong đó có 12.000 lượt khách quốc tế, phục vụ ăn nghỉ 14.400.000 ngày khách, doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng. Xây dựng được đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên chuyên nghiệp; hoàn thiện quy hoạch tổng thể 19 di tích, danh thắng trên địa bàn; hoàn thành và đưa vào sử dụng bãi đỗ xe tập trung và khu trung tâm thương mại du lịch tại phường Trường Sơn... Hoàn thành các tiêu chí và được Chính phủ công nhận là đô thị du lịch trọng điểm quốc gia.

Nguồn: : Báo Thanh Hóa