Hà Nam: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật:
Lượt xem: 1.801

Sáng ngày 13/6/2017, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang quán triệt nội dung cơ bản và nhấn mạnh những điểm đột phá của Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…

Đối với Hà Nam, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2025” đã có quan điểm rất rõ về du lịch, dịch vụ: “Xây dựng Hà Nam từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư, lực lượng lao động, du khách trong và ngoài nước đến sinh sống kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dịch vụ”…

Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đánh giá xứng đáng vai trò của ngành du lịch, xác định rõ bản chất của ngành du lịch. Những quan điểm, tư tưởng đổi mới của Nghị quyết là cơ sở quan trọng giúp trong Đảng và xã hội nhìn nhận đúng đắn hơn về ngành du lịch, khẳng định du lịch vừa là ngành dịch vụ, đồng thời là ngành kinh tế những mang đậm tính văn hóa. Nghị quyết là cơ sở quan trọng để xây dựng các khuôn khổ pháp lý, đề ra các chính sách giải quyết các khó khăn và vấn đề tồn tại của ngành du lịch và được kỳ vọng sẽ hội tụ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn…

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Sỹ Lợi đã trình bày Chương trình hành động của Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 30/6/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016 - 2025, phấn đấu đưa Hà Nam trở thành một trong các trung tâm du lịch với các dịch vụ chất lượng cao cấp vùng vào năm 2025.

Hội nghị cũng đã nghe Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trình bày Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn./.

Nguồn: : hanam.gov.vn