Đo lường Du lịch bền vững – công cụ hỗ trợ điều hành chính sách và quản lý phát triển

Cập nhật:
Lượt xem: 1.654

- Vừa qua, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã phối hợp với Chính phủ Philipin tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 6 về Thống kê Du lịch tại Manila từ ngày 21 đến 24 tháng 6 năm 2017 với mục tiêu giải quyết vấn đề về Đo lường Du lịch bền vững (MST). Đây là một sự kiện lớn trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Năm quốc tế về Du lịch bền vững để phát triển 2017.

Tổng thư ký UNWTO Taleb Rifai phát biểu tại hội nghị

Du lịch bền vững đang ngày càng gắn liền với các chương trình nghị sự quốc gia vì vai trò của nó trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, toàn diện xã hội và bảo vệ tài sản văn hoá và thiên nhiên. Vấn đề này cũng đã được ghi nhận ở cấp quốc tế cao nhất với việc Đại hội đồng LHQ thông qua một số nghị quyết thừa nhận vai trò của du lịch trong phát triển bền vững, bao gồm Chương trình nghị sự 2030 và Chiến dịch hành động vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của chương trình.

Điều này đòi hỏi cần có các căn cứ để hỗ trợ điều hành chính sách và quản lý sự phát triển. Do đó, một khung thống kê mới dành cho du lịch đang được xây dựng - một khung có thể tích hợp các khía cạnh khác nhau của du lịch bền vững (kinh tế, môi trường và xã hội) và giữa các cấp liên quan (toàn cầu, quốc gia và địa phương). Khung thống kê này được xây dựng bởi các chuyên gia đầu ngành thống kê từ khắp nơi trên thế giới dựa vào các chuẩn góp phần tăng thêm sự tin cậy, tính so sánh và có tính vượt trội đối với các chương trình đo lường và giám sát khác liên quan đến du lịch bền vững hiện nay. Nội dung chính của hội nghị là giới thiệu bản dự thảo đầu tiên của khung thống kê mới dành cho du lịch bền vững này.

Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng

Hội nghị có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu đến từ 88 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hội nghị nêu cao vai trò quan trọng của thống kê từ các bước sản xuất số liệu, sử dụng số liệu, phân tích và đưa ra các chính sách phù hợp dựa trên các số liệu được cung cấp với quan điểm chung là nếu không đo lường được thì không thể quản lý được.

Khung thống kê đo lường du lịch bền vững (MST) chính là cầu nối liên kết hai hệ thống thống kê chuẩn của Liên hợp quốc là Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) và Hệ thống Tài khoản Kinh tế Môi trường (SEEA), nhằm xác định vai trò của du lịch trong phát triển bền vững, cụ thể là đóng góp của du lịch trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) nhận thấy rằng, ngoài việc thực hiện kỹ thuật, việc xây dựng và triển khai một khung thống kê cho du lịch bền vững là một nỗ lực chiến lược đòi hỏi sự tham gia của các bên liên quan, sự phối hợp giữa các cơ quan và lãnh đạo chính quyền các cấp. Chính vì vậy, với sự tham gia của các bộ trưởng, những người đứng đầu ngành thống kê, các chuyên gia về chính sách và thống kê chuyên về phát triển bền vững, môi trường và du lịch từ khắp nơi trên thế giới, hội nghị là dịp để thảo luận về những cơ hội và thách thức mà du lịch bền vững mang lại cho quốc gia và cách sử dụng dữ liệu tích hợp đang hỗ trợ mở đường cho một tương lai bền vững hơn.

Thông qua vòng đàm phán cấp Bộ trưởng Cam kết thực hiện đánh giá du lịch bền vững và Hội nghị Bàn tròn những người đứng đầu ngành Thống kê, tại hội nghị Tổ chức Du lịch Thế giới đã đưa ra Bản kêu gọi các nước, các bên liên quan cam kết hỗ trợ, xây dựng và thực hiện Khung Thống kê để Đo lường Du lịch bền vững.

Lê Phương Anh