Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của Bình Định

Cập nhật:
Lượt xem: 1.351

Chiều ngày 29/6, Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học: "Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2030". Đề tài do PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ, Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn làm chủ nhiệm.

PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu (người đứng) trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Được triển khai từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2017, đề tài đã thực hiện đánh giá thực trạng phát triển sản phẩm du lịch từ nhiều góc nhìn khác nhau để nhận diện, định hướng mô hình phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.

Trên cơ sở đó, chủ nhiệm và nhóm cộng sự thực hiện đề tài nghiên cứu đã đề xuất các nhóm giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng Bình Định, như: nhóm giải pháp đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về đẩy mạnh quản lý chất lượng sản phẩm du lịch. 

Bên cạnh đó, là các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vai trò của phát triển du lịch đối với địa phương; đẩy mạnh thu hút thị trường, xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch Bình Định...

Nguồn: : Báo Bình Định