Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Hưng Yên” năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 1.088

– Ngày 20/6/2017, Sở VHTTDL Hưng Yên đã có Công văn số 98/TB-SVHTTDL gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hưng Yên; Sở VHTTDL, Sở Du lịch các tỉnh, thành; Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành; Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch các tỉnh, thành và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương về việc thông báo sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Hưng Yên” năm 2017.

Xem chi tiết văn bản