Thanh Hóa: Tập huấn công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích – danh thắng và kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 992

Vừa qua, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích – danh thắng và kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa.

Thành nhà Hồ (Ảnh minh họa)

Tham gia lớp tập huấn có 206 học viên là cán bộ văn hóa cấp xã, phường, phòng văn hóa – thông tin huyện, thị xã, cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa. Tại lớp học, các học viên được nghe giảng viên phổ biến các văn bản pháp luật về di sản văn hóa; các biện pháp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; kiểm kê và nhận diện di sản văn hóa phi vật thể dựa vào cộng đồng; phương pháp thu thập tài liệu, hiện vật, chụp ảnh, quay video; thảo luận nhóm; đi điền dã tại các thôn... Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa, tăng cường công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại các địa phương.

Nguồn: : Báo Thanh Hóa