Lâm Đồng: Phân cấp thẩm định cơ sở lưu trú du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 548

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 1.100 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó, có 1.050 cơ sở đã được thẩm định mới và thẩm định lại, bao gồm: 27 KS từ 3-5 sao, 318 KS 1-2 sao, 309 nhà nghỉ du lịch, 39 biệt thự du lịch, 2 bãi cắm trại du lịch, còn lại là nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

 
 
Khi thực hiện phân cấp về thẩm định cơ sở lưu trú du lịch, Phòng Văn hóa - thông tin cấp huyện được Sở VHTTDL Lâm Đồng ủy quyền thẩm định các loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch, gồm: biệt thự du lịch đạt chuẩn kinh doanh, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.
 
Việc ủy quyền phân cấp cho Phòng Văn hóa - thông tin cấp huyện tổ chức thẩm định cơ sở lưu trú du lịch được thực hiện theo chủ trương của Công văn số 2745/UBND-VX2 của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 9/5/2017. Do phạm vi địa bàn quản lý của Sở VHTTDL quá rộng và số lượng cơ sở lưu trú du lịch ngày càng tăng, nên việc phân cấp này giúp cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch được tốt hơn và cơ sở lưu trú du lịch đỡ tốn thời gian đi lại.
Nguồn: : Báo Lâm Đồng