Dừng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 759

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn  thống nhất dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2017 (dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8 tới).

Biểu diễn dệt thổ cẩm trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc Đắk Lắk

Theo đó, giao Sở VHTTDL Đắk Lắk chủ động phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị xây dựng kỹ lưỡng, chu đáo Đề án tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk theo định kỳ 2 năm/lần, bắt đầu từ năm 2018.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổ chức trong dịp Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) vào những năm chẵn, không trùng với năm định kỳ tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột.

Nguồn: : Báo Đắk Lắk