Kiểm tra hoạt động lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh: TCDL yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc báo cáo theo quy định

Cập nhật:
Lượt xem: 1.206

-  Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động lữ hành tại TP. Hồ Chí Minh, trong các ngày từ 24-27/7/2017, Đoàn kiểm tra của Tổng cục Du lịch đã tiến hành kiểm tra 14 doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên địa bàn Thành phố.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đã cơ bản đáp ứng các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra còn có doanh nghiệp chưa cung cấp đủ hợp đồng lao động với hướng dẫn viên theo quy định.

Về việc thực hiện các chế độ báo cáo, còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê cơ sở theo quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BVHTTDL và chế độ báo cáo kinh doanh theo quy định tại Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL.

Về việc quản lý hồ sơ đoàn khách, các doanh nghiệp đã thực hiện việc lập hồ sơ quản lý đoàn khách, tuy nhiên còn một vài doanh nghiệp thực hiện chưa đầy đủ hoặc việc lưu trữ còn chưa khoa học hoặc chưa đúng với quy định.

Tại các buổi làm việc với doanh nghiệp, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở cũng như hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những thiếu sót và yêu cầu các đơn vị nhanh chóng bổ sung các hồ sơ còn thiếu gửi về Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và Tổng cục Du lịch.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra yêu cầu các công ty thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch và các văn bản khác có liên quan để phổ biến hướng dẫn cho CBCNV trong công ty, tăng cường đào tạo để nâng cao tính chuyên nghiệp cho CBCNV trong công ty.

Thực hiện: Diễm Phi, TTTTDL