Khách lưu trú tại Lâm Đồng đạt 59,5% kế hoạch

Cập nhật:
Lượt xem: 979

Khách du lịch đến Lâm Đồng trong tháng 7/2017, đạt khoảng 530 ngàn lượt, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khách quốc tế khoảng 32 ngàn lượt, tăng 11,6% và khách nội địa ước 498 ngàn lượt, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016. 

 
Tính chung 7 tháng đầu năm 2017, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt khoảng 3.484 ngàn lượt, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 59,6% kế hoạch năm). Trong đó, khách quốc tế 229.880 lượt, tăng 34,7% so với cùng kỳ, đạt 58,9% kế hoạch năm và khách nội địa 3.254.120 lượt, tăng 6,5% so với cùng kỳ, đạt 59,6% kế hoạch năm. Khách qua lưu trú đạt 2.321.753 lượt, tăng 14,31% so với cùng kỳ và đạt 59,5% kế hoạch năm.
 
Theo số liệu thống kê của Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, trong 6 tháng đầu năm 2017, khách quốc tế đến Lâm Đồng đạt 197.878 lượt, tăng 39,32% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn: : Báo Lâm Đồng