Thẩm định Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình

Cập nhật:
Lượt xem: 989

Chiều ngày 24/7, Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tổ chức cuộc họp tại trụ sở UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thái Bình là một trong những địa phương có hệ thống kết cấu hạ tầng và nền tảng thuận lợi cho phát triển du lịch. Mục đích của việc quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm xây dựng hệ thống quan niệm, mục tiêu phát triển ngành du lịch tỉnh một cách toàn diện về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; dự báo các chỉ tiêu cụ thể, đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển du lịch, làm cơ sở để lập kế hoạch trung hạn và ngắn hạn qua đó khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, phát huy thế mạnh, tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù, góp phần đưa du lịch tỉnh Thái Bình phát triển trở thành nền kinh tế quan trọng của địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp các ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và đại diện các huyện, thành phố. Các ý kiến cơ bản nhất trí với kết cấu, bố cục của dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đồng thời có một số ý kiến tham gia tập trung vào một số nội dung như: Bổ sung một số lễ hội vào danh mục lễ hội điển hình, đưa thêm một số địa danh vào hệ thống điểm vui chơi, giải trí, các đại biểu cũng cho ý kiến về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, các giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch Thái Bình,...

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với đơn vị tư vấn là Viện nghiên cứu, phát triển du lịch tiếp thu các ý kiến của các thành viên hội đồng thẩm định, ủy viên phản biện đưa ra; tiếp tục chỉnh sửa nội dung quy hoạch phù hợp dựa trên các ý kiến được đóng góp; quan tâm đến công tác phát triển du lịch Thái Bình trở thành điểm du lịch trọng điểm của vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải; Ban tư vấn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, chọn lọc các tài nguyên du lịch nổi bật đưa vào quy hoạch, tạo hiệu quả kết nối tour, tuyến; nội dung bản Quy hoạch phát triển du lịch cần được trình bày cô đọng, tránh trùng lặp, tránh để xảy ra sai sót, thể hiện được đặc thù của tình hình du lịch Thái Bình trong thời điểm hiện tại cũng như định hướng phát triển trong tương lai.

Thảo Tiên

Nguồn: : baothaibinh.com.vn