Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Chi-lê có hiệu lực từ 11/8/2017

Cập nhật:
Lượt xem: 2.917

– Ngày 25/7/2017, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã có công văn số 3027/LS-PL gửi Tổng cục Du lịch thông báo về việc Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông giữa Việt Nam và Chi-lê có hiệu lực từ ngày 11/8/2017.

Xem chi tiết văn bản