Tọa đàm khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực du lịch đến năm 2021

Cập nhật:
Lượt xem: 1.635

– Sáng ngày 25/8/2017, Tổng cục Du lịch và Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL) đã phối hợp tổ chức buổi tọa đàm khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực du lịch đến năm 2021.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch - TS. Hà Văn Siêu và Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - TS. Từ Mạnh Lương đồng chủ trì buổi tọa đàm. Buổi tọa đàm còn có sự tham dự của ThS. Phó Đức Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, cùng các nhà quản lý, chuyên gia liên quan trong hoạt động xây dựng tiêu chuẩn nghề quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực du lịch; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch.

Phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế là một trong những hoạt động quan trọng mang tính chiến lược góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hội nhập và tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư phát triển. Tại nhiều quốc gia, chiến lược phát triển tiêu chuẩn hóa trong từng giai đoạn được nghiên cứu xác định và phê duyệt trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực chuyên ngành.

Trong vài năm gần đây, Bộ VHTTDL đã có chủ trương đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và đã có chỉ đạo sát sao hoạt động này. Buổi tọa đàm khoa học được tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực du lịch đến năm 2021 và thực hiện một số quy định trong Luật Du lịch 2017.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, TS. Từ Mạnh Lương nhấn mạnh, du lịch là một ngành dịch vụ đặc thù, các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật giúp quản lý và phát triển các hoạt động du lịch theo hướng có tổ chức, chất lượng, an toàn và thân thiện với môi trường. Đối với các dịch vụ du lịch, tiêu chuẩn giúp thống nhất các tiêu chí về chất lượng lữ hành và lưu trú làm cho việc vận hành các dịch vụ này hiệu quả hơn. Tiêu chuẩn làm cơ sở cho việc thiết lập hệ thống thông tin dịch vụ đa phương tiện trong môi trường quốc gia lưu thông với quốc tế. Tiêu chuẩn cũng đặt nền móng cho các chuẩn mực về hướng dẫn du lịch đạt trình độ quốc tế và khu vực thông qua việc quy định các yêu cầu cụ thể thống nhất cho hoạt động này.

Cùng với đó, TS. Từ Mạnh Lương cũng cho rằng du lịch là một trong những lĩnh vực mang tính hội nhập quốc tế cao, việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam cần được nghiên cứu để có thể hòa nhập tốt với các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực liên quan nhằm thực hiện tốt và đầy đủ các hiệp định hoặc cam kết quốc tế song phương, đa phương, đồng thời đảm bảo lợi ích chính đáng của Việt Nam khi tham gia hội nhập quốc tế.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn du lịch nhằm phù hợp với Luật Du lịch mới ban hành và xu hướng phát triển của ngành Du lịch. Trong đó có những tiêu chuẩn hiện đang áp dụng cần soát xét đảm bảo phù hợp với Luật Du lịch 2017, và có những tiêu chuẩn cho những đối tượng mới như biệt thự du lịch, khách sạn xanh, điểm du lịch MICE, điểm du lịch sinh thái, điểm mua sắm, du lịch cộng đồng, quầy thông tin, văn phòng thông tin du lịch, hệ thống thuật ngữ, định nghĩa...

Đánh giá cao vai trò của tiêu chuẩn, quy chuẩn góp phần đưa ngành Du lịch trở thành ngành có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nhấn mạnh, tọa đàm là cơ hội để các đơn vị của ngành Du lịch thảo luận đề xuất xây dựng những tiêu chuẩn để phục vụ cho quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Phó Tổng cục trưởng cho rằng, tất cả các tiêu chuẩn hiện có của ngành Du lịch đều phải xem xét và rà soát lại dựa vào quy định mới của Luật Du lịch 2017. Khi Việt Nam đã tham gia thành viên của các tổ chức khu vực, quốc tế… tất cả những tiêu chuẩn quốc tế đều cần nghiên cứu áp dụng phù hợp điều kiện của Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc TCDL theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đề xuất xây dựng những tiêu chuẩn, quy chuẩn du lịch nhằm hướng đến một ngành Du lịch chuyên nghiệp và hội nhập.

Tin, ảnh: Hương Lê