Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 13.346

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2017 ước đạt 1.229.163 lượt, tăng 18,5% so với tháng 7/2017 và tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 8 tháng năm 2017 ước đạt 8.472.379 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2016.

New Page 1

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 8/2017
(Lượt khách)

8 tháng năm 2017 (Lượt khách)

Tháng 8/2017 so với tháng trước (%)

Tháng 8/2017 so với tháng 8/2016 (%)

8 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.229.163 8.472.379 118,5 135,1 129,7
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.063.229 7.182.458 117,2 136,5 132,1
2. Đường biển 1.818 179.919 25,0 8,0 100,03
3. Đường bộ 164.116 1.110.002 134,1 151,7 121,4
Chia theo một số thị trường
1. Châu
Nguồn: : Tổng cục Thống kê