Hoài Nhơn (Bình Định): Đến năm 2020, thu hút khoảng 10.000 lượt khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.919

Chiều ngày 30/8, UBND huyện Hoài Nhơn tổ̉ chức hội nghị quán triệt, phổ biến về công tác phát triển du lịch năm 2017.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động số 06-Ctr/TU của Tỉnh ủy Bình Định về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/TU.

Theo Kế hoạch phát triển du lịch huyện Hoài Nhơn giai đoạn 2017-2020, phấn đấu đến năm 2020 thu hút khoảng 10.000 lượt khách du lịch đến với huyện, tốc độ tăng trưởng khách bình quân đạt 10%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 20%/năm, có trên 10 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn từ 1 sao trở lên, thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch là 1,5 ngày.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Hoài Nhơn đề ra các giải pháp: Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch; xây dựng quy hoạch đất phát triển du lịch và không gian du lịch biển, tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển sản phẩm du lịch liên kết; đẩy mạnh công tác thông tin xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch…

Nguồn: : Báo Bình Định