Tổng cục Du lịch mời tham dự khóa tập huấn du lịch có trách nhiệm cho hướng dẫn viên

Cập nhật:
Lượt xem: 1.946

- Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và tăng cường thực hiện du lịch có trách nhiệm đồng thời tạo cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nghiệp vụ trong đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, Tổng cục Du lịch tổ chức khóa tập huấn du lịch có trách nhiệm cho hướng dẫn viên du lịch từ ngày 19 - 23/9/2017.

Xem chi tiết