Bắc Giang sẽ định kỳ tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong giai đoạn 2018 – 2030

Cập nhật:
Lượt xem: 1.200

– Nhằm phát huy những kết quả đạt được từ những lần tổ chức trước, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định ban hành đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang” giai đoạn 2018 – 2030.

Qua 6 lần tổ chức với tên gọi khác nhau, bắt đầu từ năm 2003, ngày hội đã trở thành dịp để Bắc Giang đánh giá lại công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của các địa phương; tôn vinh, quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa của địa phương.

Việc xây dựng Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang” giai đoạn 2018 – 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng về sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng là ngày hội để quần chúng nhân dân, các nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, vận động viên ở cơ sở được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, các địa phương trong tỉnh, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Theo đề án, Ngày hội được tổ chức định kỳ 5 năm/lần vào các năm chẵn, năm tròn nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và thành lập tỉnh Bắc Giang, bắt đầu từ năm 2020.

Nội dung dự kiến của Ngày hội sẽ gồm: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu lễ hội dân gian, trưng bày triển lãm để giới thiệu các mặt hàng thủ công, sản phẩm văn hóa đặc trưng, ẩm thực dân tộc… cùng các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.

Cũng trong ngày hội, Ban Tổ chức sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch của địa phương như: Tổ chức giải golf du lịch tỉnh Bắc Giang; trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch của Bắc Giang và các tỉnh khác…

Hương Lê