Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 18.371

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9/2017 ước đạt 975.952 lượt, giảm 20,6% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 9 tháng năm 2017 ước đạt 9.448.331 lượt khách, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2016.

New Page 2

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 9/2017
(Lượt khách)

9 tháng năm 2017 (Lượt khách)

Tháng 9/2017 so với tháng trước (%)

Tháng 9/2017 so với tháng 9/2016 (%)

9 tháng 2017 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 975.952 9.448.331 79,4 118,6 128,4
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 831.141 8.013.599 78,2 124,0 131,2
2. Đường biển 9.978 189.897 548,8 44,3 93,83
3. Đường bộ 134.833 1.244.835 82,2 103,2 119,1
Chia theo một số thị trường
1. Châu
Nguồn: : Tổng cục Thống kê