Quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì - Suối Hai trở thành khu du lịch quốc gia

Cập nhật:
Lượt xem: 3.281

Theo UBND TP Hà Nội, trong 3 tháng cuối năm, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Cụ thể, UBND Thành phố giao Sở Du lịch lập Quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì - Suối Hai trở thành khu du lịch quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, Sở sẽ đề xuất phương án thực hiện lập quy hoạch bằng hình thức xã hội hóa.

Sở Du lịch sẽ phối với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND thành phố việc rà soát để điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, thống nhất chưa thực hiện trong năm 2017.

Sở Du lịch phối hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc thực hiện quyết định của UBND thành phố phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng gốm sứ Bát Tràng (huyện Gia Lâm) và làng lụa Vạn Phúc (quận Hà Đông) tỷ lệ 1/500.

Về công tác quản lý nhà nước, UBND thành phố chỉ đạo, ưu tiên tập trung thực hiện cải cách hành chính; việc ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp công tác quản lý môi trường du lịch.

Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng hệ thống du lịch thông minh thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020 và phát triển công nghệ thông tin với các ứng dụng trong công tác phát triển du lịch.

Về liên kết, quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch, UBND thành phố chỉ đạo, tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác tuyên truyền quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế giai đoạn 2017-2018 theo nội dung đã ký kết. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị Hội đồng xúc tiến du lịch Châu Á lần thứ 16 (CPTA) tại Hà Nội sau khi có chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, kế hoạch của UBND thành phố; hoàn thành kế hoạch thí điểm xây dựng nhận diện thương hiệu (logo), biển chỉ dẫn và sản phẩm lưu niệm du lịch Hà Nội trong năm 2017.

Đồng thời rà soát việc ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Du lịch Hà Nội với các tỉnh, thành phố; tập trung cách làm thiết thực, hiệu quả...

Nguồn: : Chinhphu.vn