Gặp gỡ doanh nghiệp để tìm kế sách duy trì tốc độ tăng trưởng khách

Cập nhật:
Lượt xem: 866

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp lữ hành 2017 tại Hà Nội vào ngày 17/10 tới.

Theo đó, Hội nghị nhằm mục đích cập nhật về tình hình Du lịch Việt Nam, chủ trương chính sách phát triển du lịch, tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và đề xuất những giải pháp nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Theo số liệu thống kê, 9 tháng đầu năm 2017 lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 28,4%, đạt 9,5 triệu lượt khách. So với chỉ tiêu tăng trưởng khách quốc tế ở mức 30% mà Chính phủ giao thì sau 9 tháng, ngành Du lịch đã đạt gần 73% kế hoạch. Ngành du lịch đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm, thúc đấy phát triển để sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết Số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị. Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành Du lịch phải đón 13-15 triệu lượt khách, tăng trưởng tối thiểu 30% trong năm 2017. Đây là một nhiệm vụ khó khăn và đầy thách thức khi từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều.

Hội nghị là dịp để cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch lắng nghe những góp ý của doanh nghiệp du lịch nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời tiếp thu những giải pháp, kế sách về thị trường, sản phẩm, quản lý điểm đến để đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, hoàn thành chỉ tiêu về khách quốc tế trong những tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo./. 

Nguồn: : Tổ Quốc