Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật:
Lượt xem: 1.224

– Ngày 30/11/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Công đoàn Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải phát biểu tại Đại hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Đào Văn Ngọc – Phó chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; đồng chí Lê Khánh Hải – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; đại diện lãnh đạo các ban thuộc Công đoàn viên chức Việt Nam; Công đoàn các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL cùng 186 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Đại hội Công đoàn Bộ VHTTDL lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra trong bối cảnh giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước đang hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kết quả hoạt động công đoàn trong thời gian qua; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới để đưa phong trào công đoàn phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ VHTTDL.

Công đoàn Bộ VHTTDL hiện có 75 Công đoàn trực thuộc với tổng số 6.377 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Công đoàn Bộ đa số là những người có trình độ chuyên môn tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có ý thức trách nhiệm trong công tác, nhiệt tình, tâm huyết và tích cực tham gia hoạt động công đoàn.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bộ VHTTDL luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ VHTTDL và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam. Cấp ủy Đảng và chính quyền các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ.

Hoạt động công đoàn và phong trào cán bộ, viên chức, công chức, người lao động thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Công đoàn đã đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; từng bước đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên đội ngũ cán bộ đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực đóng góp ý kiến và triển khai thực hiện nhiều văn bản quan trọng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước…

Thứ trưởng Lê Khánh Hải chúc mừng BCH Công đoàn Bộ VHTTDL khóa III nhiệm kỳ 2017-2022

Đánh giá cao những kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh, các hoạt động công đoàn đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ VHTTDL và của Đảng ủy Bộ, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và toàn ngành, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Với những kết quả đạt được, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương những phần thưởng cao quý và những thành tích ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực mà Công đoàn Bộ VHTTDL đã đạt được.

Bên cạnh những ưu điểm, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho rằng Công đoàn Bộ còn có những hạn chế cần khắc phục như: cần đổi mới phương thức hoạt động công đoàn ở một số công đoàn cơ sở; công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên chưa thực hiện thường xuyên; phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức…

Thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đề ra các biện pháp hiệu quả nhằm đưa hoạt động công đoàn phát triển có chiều sâu, có sức lan tỏa và toàn diện hơn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra BCH Công đoàn Bộ VHTTDL khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 gồm có 25 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội V Công đoàn viên chức Việt Nam.

Nhân dịp này, Công đoàn Bộ VHTTDL đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Tin, ảnh: TTTTDL