Mời tham gia Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Cập nhật:
Lượt xem: 3.520

– Ngày 1/12/2017, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 1621/TCDL-LH mời Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, các khách sạn 3-5 sao, các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch tham gia Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc vào ngày 14/12/2017 tại TP. Seoul.

Văn bản mời Sở Du lịch, Sở VHTTDL

Văn bản mời doanh nghiệp