Hướng dẫn về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên theo Luật Du lịch 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 4.183

– Ngày 01/12/2017, Tổng cục Du lịch có Công văn số 1615/TCDL-LH đề nghị Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh/thành thông báo, hướng dẫn cho doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên trên địa bàn về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên theo quy định tại Luật Du lịch 2017.

Xem chi tiết văn bản