Hội thảo “Đào tạo du lịch theo định hướng nghị quyết số 08 – NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị”

Cập nhật:
Lượt xem: 1.075

Ngày 1/12 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc “Đào tạo du lịch theo định hướng nghị quyết số 08 – NQ/TW ngày 16/1 của Bộ Chính trị”.

TS. Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, TS. Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cùng lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ VHTTDL, các chuyên gia, nhà khoa học, công ty lữ hành, đại diện các cơ sở đào tạo, các cơ quan báo chí đã tham dự.

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, các thầy cô giáo đến từ các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp đề cập đến các khía cạnh của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch. Từ những chính sách, về vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các chủ thể trong đào tạo nhân lực du lịch; những phương pháp đào tạo; cách tiếp cận trong xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo.

Hội thảo tập trung trao đổi những nội dung trọng tâm: Tập trung đánh giá bối cảnh yêu cầu của tình hình mới, xác định nhu cầu nhân lực du lịch trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.Phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo nhân lực du lịch hiên nay, đề xuất định hướng và giải pháp đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập. Phân tích, đánh giá về vai trò của quản lý nhà nước và các bên liên quan đối với đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng Nghị quyết số 08 – NQ/TW. Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị các chính sách nhằm tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng với yêu cầu của phát triển ngành Du lịch trong bối cảnh và tình hình mới.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh: Nhân lực du lịch có vai trò không nhỏ trong việc phát triển ngành Du lịch, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì vai trò của nhân lực là vô cùng quan trọng. Muốn tập trung đẩy mạnh du lịch, phải đặc biệt chú trọng đẩy mạnh việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này.

Sau ba phiên hội thảo sôi nổi, rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu đã được chia sẻ, góp phần thúc đẩy và phát triển nguồn nhân lực du lịch theo định hướng Nghị quyết 08 – NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: Minh Phượng

Nguồn: : Báo Du lịch