Sẽ diễn ra Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An

Cập nhật:
Lượt xem: 1.049

Ngày 01/12, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 718/KH-UBND về việc tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2018 và Công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ Xăng Khan.

Việc tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An và Công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ Xăng Khan là nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các dân tộc, động viên tinh thần phấn khởi đón Xuân mới với khí thế mới của cộng đồng các dân tộc miền Tây Nghệ An. Đồng thời công bố và tôn vinh Lễ Xăng Khan của người Thái Nghệ An là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…

Theo kế hoạch, ngày 3/2/2018, tại sân vận động huyện Quế Phong, tỉnh sẽ tổ chức công bố Lễ Xăng Khan là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; trình diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc thiểu số Nghệ An; trình diễn trang phục của đồng bào các dân tộc Nghệ An; tổ chức giao lưu đánh trống – cồng chiêng – khắc luống – múa sạp mừng hội xuân của các huyện về tham gia đêm hội; tổ chức các trò chơi dân gian dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An.

Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An và công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ Xăng Khan sẽ có các đại biểu Trung ương và đại biểu tỉnh Nghệ An, các huyện, thị; các thầy Mo có uy tín trong Lễ Xăng Khan của đồng bào Thái, các nghệ nhân ưu tú – nghệ nhân dân gian người dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện, thành, thị; một số cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tham dự.

Để tổ chức thành công các hoạt động, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kịch bản đêm hội, tổng đạo diễn đêm hội và chủ trì tổ chức các buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Điện lực Nghệ An và các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong và thị xã Thái Hòa để triển khai các nội dung của đêm hội. Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn các huyện, thị miền núi xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật, trích đoạn Lễ Xăng Khan của đồng bào Thái Nghệ An, trình diễn trang phục dân tộc, các hoạt động cồng chiêng, nhảy sạp, khắc luống; chỉ đạo Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh xây dựng một số tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa miền Tây Nghệ An làm chương trình nòng cốt cho đêm hội…

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định và trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt kịch bản đêm hội; bố trí lịch để lãnh đạo UBND tỉnh tham dự, phát biểu và đánh trống khai mạc đêm hội...

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh truyền hình tuyên truyền, quảng bá về Đêm hội Sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2018 gắn với việc công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ Xăng Khan.

UBND tỉnh cũng giao huyện Quế Phong tổ chức hợp đồng thi công lắp đặt sân khấu, thiết kế mỹ thuật sân khấu, màn hình led, âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, phim tư liệu trên màn hình led; thực hiện việc trang trí tuyên truyền địa điểm xung quanh sân vận động huyện và khu vực thị trấn, bố trí nước uống, đảm bảo an ninh trật tự; chỉ đạo triển khai các nội dung khác theo yêu cầu kịch bản đêm hội.

Huyện Quỳ Châu lựa chọn diễn viên nam nữ tham gia trình diễn trang phục dân tộc Thái; chỉ đạo xây dựng trích đoạn Lễ Xăng Khan của đồng bào dân tộc Thái tham gia biểu diễn trên sân khấu chính đêm hội; bố trí 01 giàn cồng chiêng tại đêm hội; chỉ đạo đoàn vận động viên tham gia thi tung còn, đi cà kheo, kéo co. Huyện Tương Dương chọn diễn viên tham gia trình diễn trang phục dân tộc Ơ Đu tại đêm hội. UBND các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và thị xã Thái Hòa chỉ đạo thành lập đoàn vận động viên tham gia thi tung còn, đi cà kheo, kéo co trong đêm hội; chỉ đạo xây dựng 02 tiết mục văn nghệ tham gia biểu diễn tại đêm hội.

Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn: : nghean.gov.vn