Giải quyết đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đối với trường hợp giả mạo hồ sơ

Cập nhật:
Lượt xem: 4.386

– Ngày 27/12/2017, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 1739/TCDL-LH gửi Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh, thành về việc giải quyết đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên đối với trường hợp giả mạo hồ sơ.

Xem chi tiết văn bản