Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 60.059

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2017 đạt 1.276.353 lượt, tăng 8,9% so với tháng 11/2017 và tăng 42,2 so với tháng 12/2016. Tính chung cả năm 2017 đạt 12.922.151 lượt khách, tăng 29,1% so với năm 2016.

Chỉ tiu

Ước tnh thng 12/2017
(Lượt khch)

12 tháng năm 2017 (Lượt khch)

Thng 12/2017 so với thng trước (%)

Thng 12/2017 so với thng 12/2016 (%)

12 thng 2017 so với cng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.276.353 12.922.151 108,9 142,2 129,1
Chia theo phương tiện đến
1. Đường khng 1.028.865 10.910.297 102,4 143,8 132,1
2. Đường biển 28.363 258.836 110,1 80,9 90,9
3. Đường bộ 219.125 1.753.018 153,8 149,1 119,5
Chia theo một số thị trường
1. Chu 997.670 9.762.661 115,2 153,0 134,4
Campuchia 14.286 222.614 64,7 81,2 105,0
Đài Loan 53.931 616.232 109,0 128,3 121,5
Hàn Quốc 257.107 2.415.245 114,8 166,8 156,4
Hồng Kông 5.036 47.721 143,1 178,1 137,9
Indonesia 6.796 81.065 94,5 103,5 116,4
Lào 8.993 141.588 105,7 78,1 103,3
Malaisia 61.883 480.456 142,2 128,1 117,9
Nhật 69.125 798.119 97,7 108,7 107,8
Philippin 12.024 133.543 87,3 133,7 120,3
Singapo 37.975 277.658 155,6 112,0 108,0
Thái Lan 33.324 301.587 114,5 120,6 113,0
Trung Quốc 413.839 4.008.253 118,7 191,0 148,6
Các nước khác thuộc châu
Nguồn: : Tổng cục Thống kê