Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 13.514

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2018 ước đạt 1.430.242 lượt, tăng 12,1% so với tháng 12/2017 và tăng 42,0% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 1/2018
(Lượt khách)

Tháng 1/2018 so với tháng 12/2017 (%)

Tháng 1/2018 so với tháng 1/2017 (%)

Tổng số

1.430.242 112,1 142,0
I. Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.150.969 111,9 137,8
2. Đường biển 34.759 122,6 189,5
3. Đường bộ 244.514 111,6 158,9
II. Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 1.046.741 104,9 153,9
Campuchia 24.606 172,2 136,6
Đài Loan 48.542 90,0 122,9
Hàn Quốc 316.314 123,0 184,0
Hồng Kông 5.575 110,7 186,8
Indonesia 8.264 121,6 118,2
Lào 9.303 103,4 87,8
Malaisia 44.003 71,1 135,5
Nhật 71.832 103,9 108,2
Philippin 13.137 109,3 132,8
Singapo 25.811 68,0 116,0
Thái Lan 32.287 96,9 111,3
Trung Quốc 418.493 101,1 169,0
Các nước khác thuộc châu Á 28.574 122,4 126,6
2. Châu Mỹ 97.666 136,6 107,7
Canada 16.340 128,4 104,0
Mỹ 72.638 135,1 108,0
Các nước khác thuộc châu Mỹ 8.688 173,5 112,6
3. Châu Âu 225.521 134,9 122,8
Anh 28.449 132,6 118,1
Bỉ 2.580 109,3 103,3
Đan Mạch 4.705 191,1 124,1
Đức 21.037 126,7 114,2
Hà Lan 7.014 121,8 107,5
Italy 8.414 174,9 123,5
Na Uy 2.748 143,0 117,7
Nga 74.332 130,6 126,9
Pháp 26.657 133,7 123,4
Phần Lan 5.266 203,0 147,5
Tây Ban Nha 4.376 85,1 106,0
Thụy Điển 10.598 220,1 123,7
Thụy Sỹ 4.215 149,2 107,6
Các nước khác thuộc châu Âu 25.130 128,5 133,7
4. Châu Úc 55.302 153,6 113,5
Niuzilan 5.038 169,7 112,2
Úc 50.123 152,3 113,5
Các nước khác thuộc châu Úc 141 115,6 198,6
5. Châu Phi 5.012 124,7 125,8
Nguồn: : Tổng cục Thống kê