Hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 trong lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.269

– Ngày 08/02/2018, Tổng cục Du lịch đã ban hành công văn số 120/TCDL-LH gửi các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 trong lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch.

Xem chi tiết