Bộ VHTTDL: Không để doanh nghiệp, cá nhân tổ chức Chọi trâu Hải Lựu

Cập nhật:
Lượt xem: 1.624

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có Công văn gửi Sở VHTTDL Vĩnh Phúc yêu cầu tăng cường giám sát, quản lý công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu xã Hải Lựu huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 21/2, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã có Công văn gửi Sở VHTTDL Vĩnh Phúc yêu cầu tăng cường giám sát, quản lý công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTTDL Vĩnh Phúc kiểm tra, rà soát công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu Hải Lựu theo đúng hồ sơ đã được cấp phép (ảnh Vĩnh Phúc TV)

Theo đó, Công văn số 90/VHCS- QLHĐLH khẳng định: Tiếp theo Công văn số 66/VHCS-QLHĐLH ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tiến hành kiểm tra, rà soát công tác tổ chức Lễ hội Chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô đảm bảo đúng theo hồ sơ đã được phục dựng và cấp phép: nghi lễ truyền thống, quy mô tổ chức, số lượng trâu chọi; các hoạt động của lễ hội chọi trâu phải do Ban Tổ chức trực tiếp chỉ đạo, tổ chức và thực hiện theo quy định tại Điều lệ (quy chế) tổ chức hội chọi trâu; không giao cho các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức chọi trâu; vận động, tuyên truyền chủ trâu không giết mổ trâu chọi để bán.

Yêu cầu Ban tổ chức không bán vé, thu tiền tham dự lễ hội, trong trường hợp có hiện tượng nêu trên kịp thời xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Trường hợp công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội không thực hiện đúng theo những nội dung nêu trên, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tạm dừng việc tổ chức Lễ hội Chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô năm 2018 theo thẩm quyền.  

Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc kịp thời triển khai thực hiện và báo cáo kết quả công tác kiểm tra, rà soát và tổ chức Lễ hội Chọi trâu xã Hải Lựu, huyện Sông Lô gửi về Cục Văn hóa cơ sở trước ngày 06 tháng 3 năm 2018 để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Dạ Minh

Nguồn: : Tổ Quốc