Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 12.380

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2018 ước đạt 1.431.845 lượt, tăng 0,1% so với tháng 01/2018 và tăng 19,4% so với tháng 02/2017. Tính chung 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.862.087 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 02/2018
(Lượt khách)

02 tháng năm 2018
(Lượt khách)

Tháng 02/2018 so với tháng trước (%)

Tháng 02/2018 so với tháng 2/2017 (%)

02 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.431.845 2.862.087 100,1 119,4 129,7
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 1.145.961 2.296.930 99,6 116,5 126,3
2. Đường biển 57.850 92.609 166,4 81,4 103,5
3. Đường bộ 228.034 472.548 93,3 158,0 158,4
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 1.076.469 2.123.210 102,8 121,8 135,8
Hàn Quốc 303.391 619.705 95,9 157,5 170,0
Trung Quốc 483.319 901.812 115,5 119,7 138,5
Hồng Kông 3.712 9.287 66,6 98,0 137,2
Malaisia 42.947 86.950 97,6 111,6 122,6
Indonesia 5.863 14.127 70,9 118,0 118,1
Singapo 19.736 45.547 76,5 111,5 114,0
Philippin 10.113 23.250 77,0 93,3 112,1
Campuchia 21.101 45.707 85,8 92,3 111,8
Thái Lan 26.134 58.421 80,9 103,7 107,7
Đài Loan 62.966 111.508 129,7 97,9 107,4
Nhật 65.865 137.697 91,7 104,1 106,2
Lào 8.826 18.129 94,9 50,0 64,2
Các nước khác thuộc châu Ã
Nguồn: : Tổng cục Thống kê