Tổng cục Du lịch hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Du lịch về lữ hành và hướng dẫn viên

Cập nhật:
Lượt xem: 4.690

– Ngày 19/3/2018, Tổng cục Du lịch đã gửi công văn số 239/TCDL-LH tới Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn thực hiện quy định của Luật Du lịch về lữ hành và hướng dẫn viên.  

Xem chi tiết văn bản