Đến năm 2022, Bắc Ninh phấn đấu đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 870

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 103 của Chính phủ về Chương trình hành động phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Khách quốc tế tham quan Thư viện Bắc Ninh.

Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2022, Bắc Ninh phát triển du lịch với tốc độ tăng trưởng nhanh; đón và phục vụ từ 2 đến 2,5 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt từ 1,2 đến 1,5 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; đón và phục vụ từ 7 đến 8 triệu lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 10 nghìn tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu trên, các nhóm giải pháp được đặt ra cụ thể là: Nâng cao nhận thức và tư duy về phát triển du lịch, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, trong đó chú trọng phổ biến, quán triệt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 103 của Chính phủ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Giải pháp bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển du lịch theo hướng chú trọng khuyến khích ưu đãi đầu tư vào du lịch; ưu tiên bố trí vốn cho công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến quảng bá. Giải pháp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất tập trung nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường có tiềm năng phát triển du lịch; đầu tư hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để thu hút các dự án đầu tư mang tính đột phá; quan tâm phát triển hệ thống khách sạn chất lượng cao; xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hóa Bắc Ninh gắn với mô hình thành phố thông minh. Đồng thời tăng cường hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư phát triển du lịch; bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về du lịch.

Tin, ảnh: V.Thanh

 

Nguồn: : Báo Bắc Ninh