Tổng cục Du lịch trả lời một số vướng mắc trong triển khai Luật Du lịch 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 4.627

– Ngày 27/3/2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 279/TCDL-KS gửi Sở Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc trả lời một số vướng mắc trong triển khai Luật Du lịch 2017.  

Xem chi tiết văn bản