Hướng dẫn lập hồ sơ tham gia bình chọn Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 2.282

- Dưới đây là hướng dẫn lập hồ sơ tham gia bình chọn Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2018, dành cho các đối tượng:

Doanh nghiệp đầu tư

Khách sạn

Khu Du lịch

Doanh nghiệp lữ hành

Nhà hàng

Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch