Mời tham gia Hội chợ du lịch Travex 2019 tại Quảng Ninh

Cập nhật:
Lượt xem: 4.912

– Ngày 14/5/2018, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 564/TCDL-TTDL gửi các doanh nghiệp du lịch Việt Nam về việc mời tham gia Hội chợ du lịch Travex 2019 từ ngày 16-18/1/2019 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Xem giấy mời

Xem thông tin về Hội chợ Travex 2019

Xem Brochure ATF 2019