Kiểm tra, rà soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn TP Hải Phòng

Cập nhật:
Lượt xem: 2.227

– Ngày 21/5/2018, Tổng cục Du lịch đã có Công văn số 609/TCDL-LH đề nghị UBND Thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai rà soát, kiểm tra chất lượng dịch vụ trên Vịnh Lan Hạ và các địa điểm khác trên địa bàn để đảm bảo phục vụ khách du lịch nội địa và quốc tế.

Xem chi tiết