Bộ VHTTDL đề nghị Hải Phòng xử lý nghiêm việc cung cấp dịch vụ kém chất lượng cho du khách

Cập nhật:
Lượt xem: 2.071

- Ngày 22/5/2018, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2151/BVHTTDL-TCDL đề nghị UBND TP Hải Phòng rà soát, kiểm định lại chất lượng tàu lưu trú và tham quan trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

Xem chi tiết