Kiên Giang: Sẽ có Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh núi đá vôi Kiên Lương

Cập nhật:
Lượt xem: 893

Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang vừa có buổi làm việc với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và các đơn vị tư vấn về thành lập Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh núi đá vôi Kiên Lương.

Núi đá vôi ở khu vực Hòn Chông - Kiên Lương chứa đựng một nguồn tài nguyên đa dạng sinh học rất cao, có ý nghĩa lớn về văn hóa, quốc phòng, lịch sử của người dân ở Kiên Giang và Đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây có nhiều loài động, thực vật quý hiếm như Voọc bạc, một số loài thực vật mới được phát hiện lần đầu tiên như thu hải đường bà tài.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt dự án thành lập Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh núi đá vôi Kiên Lương và các ý kiến của đại biểu tham dự, Sở TN&MT đánh giá cao báo cáo mà đơn vị tư vấn thực hiện, vai trò quan trọng của núi đá vôi Kiên Lương là cấp thiết để thành lập Khu Bảo tồn này. Do đó, đề nghị đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh báo cáo gửi Chi cục Bảo vệ môi trường để chuyển đến các Sở, ngành có liên quan tiếp tục góp ý kiến hoàn chỉnh để Sở TN&MT có đủ cơ sở báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho tổ chức họp tham vấn thành lập Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh núi đá vôi Kiên Lương.

Thế Hạnh

Nguồn: : baovanhoa.vn