Tổng cục Du lịch tập huấn về công tác quản lý lữ hành và phần mềm quản lý hướng dẫn viên du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.338

– Từ ngày 25-26/5/2018 tại TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý lữ hành và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hướng dẫn viên du lịch theo Luật Du lịch 2017.  

Toàn cảnh lớp tập huấn (Ảnh: TH)

Tham gia lớp tập huấn gồm các học viên là cán bộ, chuyên viên công tác tại Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Tại đây, đại diện Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch) đã giới thiệu những điểm mới trong công tác quản lý nhà nước về lữ hành theo quy định của Luật Du lịch 2017. Trong đó tập trung vào những vấn đề đặt ra cho quản lý kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn và quản lý vận tải khách du lịch, quản lý khu điểm du lịch; Thực trạng công tác quản lý nhà nước về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch và một số giải pháp  nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động này.

Bên cạnh đó, đại diện Trung tâm Thông tin Du lịch (Tổng cục Du lịch) cũng giới thiệu tới các học viên những điểm mới trong đợt nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trực tuyến hướng dẫn viên (http://www.huongdanvien.vn) và tập huấn công tác quản lý, sử dụng phần mềm mới trong quá trình cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên.

Lớp tập huấn cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận về các văn bản chính sách liên quan đến công tác quản lý lữ hành, kỹ năng sử dụng phần mềm…

Theo kế hoạch, ngày 30/5, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn cho Sở Du lịch, Sở VHTTDL các tỉnh thành miền Bắc.