Tư vấn phản biện Dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"

Cập nhật:
Lượt xem: 939

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội thảo tư vấn phản biện Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Theo quy hoạch, đến năm 2025, Khánh Hòa sẽ đón khoảng 2,1 - 2,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 5,7 - 6,3 triệu lượt khách du lịch nội địa; năm 2030, đón khoảng 2,8 - 3,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 7,4 - 8 triệu lượt khách du lịch nội địa… Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống...

Tại hội thảo, các đại biểu đã góp ý một số vấn đề như: cần quyết liệt giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch; quan tâm bảo vệ môi trường; xây dựng các phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp một số khu du lịch; kết nối du lịch với các tỉnh lân cận; tạo ra sản phẩm độc đáo mang tính đặc thù riêng của Nha Trang - Khánh Hòa. Bên cạnh đó, cần tập trung quảng bá đặc sản của địa phương và có cơ chế đặc thù thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch…

Nguồn: : Báo Khánh Hòa