Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 14.894

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2018 ước đạt 1.183.102 lượt, tăng 1,9% so với tháng 5/2018 và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính chung 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7.891.530 lượt khách, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 6/2018
(Lượt khách)

6 tháng năm 2018 (Lượt khách)

Tháng 6/2018 so với tháng trước (%)

Tháng 6/2018 so với tháng 6/2017 (%)

6 tháng 2018 so với cùng kỳ năm trước (%)

Tổng số 1.183.102 7.891.530 101,9 124,6 127,2
Chia theo phương tiện đến
1. Đường không 986.219 6.369.589 103,9 115,6 122,2
2. Đường biển 16.067 173.689 103,2 535,0 101,7
3. Đường bộ 180.816 1.348.252 91,9 193,7 163,7
Chia theo một số thị trường
1. Châu Á 967.996 6.067.235 104,0 129,7 132,7
Hàn Quốc 271.848 1.713.604 101,5 153,5 160,7
Trung Quốc 415.540 2.568.842 110,1 131,8 136,1
Hồng Kông 5.413 27.569 137,3 129,0 129,2
Indonesia 9.671 44.586 146,5 172,9 119,7
Malaisia 44.641 265.109 104,1 125,6 114,5
Đài Loan 55.406 338.956 98,7 110,4 113,8
Philippin 13.589 73.012 106,9 118,3 111,9
Thái Lan 22.540 168.759 83,6 122,6 110,7
Nhật 59.748 404.012 92,7 107,0 106,6
Singapore 27.856 140.674 131,9 109,6 106,2
Campuchia 14.672 119.390 77,2 73,4 103,7
Lào 7.422 60.421 69,7 69,2 88,5
Các nước khác thuộc châu Á 19.650 142.301 94,7 117,6 120,0
2. Châu Mỹ 71.936 492.992 112,8 111,7 113,5
Mỹ 58.976 369.641 124,9 113,5 115,4
Canada 8.420 85.165 74,5 102,0 109,3
Các nước khác thuộc châu Mỹ 4.540 38.186 85,9 108,6 105,2
3. Châu Âu 110.564 1.087.489 82,8 104,4 111,0
Phần Lan 1.003 16.168 139,5 120,7 137,8
Italy 3.105 33.183 80,1 111,2 117,6
Đan Mạch 1.483 22.641 72,9 110,4 117,5
Thụy Điển 1.974 32.519 109,8 114,2 116,2
Pháp 13.464 153.298 52,9 107,5 112,6
Hà Lan 4.202 35.274 74,8 106,0 110,7
Bỉ 1.345 14.214 76,3 102,8 110,0
Na Uy 1.491 13.369 143,6 106,1 110,0
Tây Ban Nha 4.218 25.320 109,0 125,8 109,1
Anh 19.595 158.048 97,0 104,8 109,0
Đức 9.381 111.561 73,8 104,5 108,1
Nga 37.646 338.393 97,0 98,8 107,9
Thụy Sỹ 1.513 18.056 66,5 103,0 104,1
Các nước khác thuộc châu Âu 10.144 115.445 76,2 107,8 119,3
4. Châu Úc 29.883 223.051 98,9 97,7 110,0
Úc 26.330 200.825 97,8 97,5 110,6
Niuzilan 3.470 21.651 109,0 99,1 104,3
Các nước khác thuộc châu Úc 83 575 81,4 95,4 99,5
5. Châu Phi 2.723 20.763 83,9 132,0 122,2

 

Nguồn: : Tổng cục Thống kê