Đảng ủy TCDL triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Cập nhật:
Lượt xem: 918

Ngày 18/7, Đảng ủy TCDL đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy TCDL đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo TCDL thực hiện tốt quy chế phối hợp, chỉ đạo Đảng bộ vượt khó, đổi mới cách làm việc, thực hiện tốt tập trung dân chủ, phát huy nội lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; tổ chức triển khai, phấn đấu hoàn thành hiệu quả, đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và kế hoạch công tác trong 6 tháng đầu năm.

6 tháng đầu năm 2018, Du lịch Việt Nam ước đón 7.891.530 lượt khách quốc tế, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2017; khách du lịch nội địa ước đạt 42,8 triệu lượt, trong đó có 20,5 triệu lượt khách có lưu trú; tổng thu từ khách du lịch đạt 312.000 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2017. Tham mưu ban hành các Nghị đinh, Thông tư quy định chi tiết về Luật Du lịch ; tổ chức phổ biến Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn; hội thảo triển khai công tác quản lý nhà nước về du lịch. Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cụ thể: hoàn thiện đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Triển khai xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịch bản tăng trưởng du lịch năm 2018…

Về công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã phối hợp lãnh đạo TCDL chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo toàn thể đảng viên tham gia đầy đủ hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, hội nghị thông tin chuyên đề “Thành phố thông minh và quản lý đô thị trong tình hình hiện nay” do Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 40-NQ/ĐU về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác của TCDL”.

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy TCDL phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo TCDL chỉ đạo phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của đảng bộ, biểu dương nỗ lực của các chi bộ, đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng cục trưởng cho rằng, nhiệm vụ hàng đầu của toàn đảng bộ và từng chi bộ trực thuộc là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm:

Về chuyên môn: Thực hiện các giải pháp duy trì đà tăng trưởng bao gồm hoạt động quảng bá xúc tiến, công tác quản lý điểm đến, xử lý các vấn đề về truyền thông; Thực hiện các đề án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 19 của Chính phủ và tiếp tục triển khai Luật Du lịch 2017; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Diễn đàn du lịch ASEAN và hội chợ Travex 2019.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng; kịp thời lắng nghe, trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, những khúc mắc trong tâm tư nguyện vọng của đảng viên để giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong TCDL. Tiếp tục duy trì, đảm bảo chế độ, chất lượng sinh hoạt đảng ở đảng bộ và chi ủy các cấp. Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đảng viên.

Tổng cục trưởng nhấn mạnh: “Để làm được điều đó, tôi kêu gọi tinh thần, ý thức kỷ luật đảng viên; kêu gọi sự ủng hộ cho các quyết định của Đảng ủy, lãnh đạo TCDL, để chia sẻ các nhiệm vụ, khó khăn; cảm thông, thể hiện tinh thần hợp tác, tôn trọng và xây dựng. Toàn thể cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đồng chí ở cương vị lãnh đạo ở các Vụ, đơn vị hết sức gương mẫu, nêu cao tinh thần đảng viên, tích cực, hoàn thành thật tốt công việc của mình để tiếp tục xây dựng và phát triển cơ quan TCDL ngày càng vững mạnh”.

Nguồn: : Báo Du lịch